Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1051/BC-UBND TB Kết luận của đồng chí Hoàng Minh Hiền - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thứ 31 UBND huyện Võ Nhai khóa XIX 24/05/2019 Dương Quốc Toàn
2 1050/BC-UBND BC tình hình KTXH an ninh 5; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2019 24/05/2019 Hoàng Minh Hiền
3 1166 /QĐ-UBND QĐ V/v công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đại bàn xã La Hiên, huyện Võ Nhai 23/05/2019 Hoàng Minh Hiền
4 1165 /QĐ-UBND QĐ V/v công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đại bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai 23/05/2019 Hoàng Minh Hiền
5 1164/QĐ-UBND QĐ về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Liên Minh, huyện Võ Nhai 23/05/2019 Hoàng Minh HIền
6 1077 /QĐ-UBND QĐ Về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai 20/05/2019 Hoàng Minh HIền
7 1083/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả Châu Phi trên địa bàn xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai 20/05/2019 Hoàng Minh HIền
8 981/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ các dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai lần thứ 5 chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 17/05/2019 Hoàng Minh Hiền
9 960/KH-UBND Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đ/c Chủ tịch UBND huyện với nhân dân năm 2019 16/05/2019 Hoàng Minh Hiền
10 965/UBND-VP Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các đợt nắng nóng và phòng ngừa tai nạn, sự cố trong mùa mưa bão năm 2019 16/05/2019 Hoàng Minh Hiền
11 971/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai ( 15-22/5) năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai 16/05/2019 Phạm Việt Tiến
12 1014/QĐ-UBND QĐ về việc công bố dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã dân tiến, huyện Võ Nhai 14/05/2019 Hoàng Minh Hiền
13 943/UBND-VP Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính 14/05/2019 Hoàng Minh Hiền
14 927/UBND-VP Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 14/05/2019 Hoàng Minh HIền
15 930/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 14/05/2019 Hoàng Minh Hiền
16 942/UBND-VP Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 14/05/2019 Hoàng Minh Hiền
17 922/UBND-VP Tăng cường phòng trừ sâu, nệnh hại lúa vụ Xuân năm 2019 13/05/2019 Phạm Viêt Tiến
18 987/QĐ-UBND QĐ về việc công bố dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã bình long, huyện Võ Nhai 10/05/2019 Hoàng Minh HIền
19 986/QĐ-UBND QĐ về việc Công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai 10/05/2019 Hoàng Minh HIền
20 987/QĐ-UBND QĐ về việc Công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Bình Long, huyện Võ Nhai 10/05/2019 Hoàng Minh Hiền