Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1343/UBND-VHTT Vv tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính 26/06/2019 Hoàng Minh HIền
2 1304/TB-UBND TB kết luận của đồng chí Hoàng Minh Hiền - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thứ 32 - UBND huyện Võ Nhai khóa XIX 19/06/2019 Lý Hoàng Nguyên
3 1311/UBND-VHTT V/v tổ chức các hoạt động "Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình", Thánh hành động vì trẻ em và Ngày gia định Việt Nam năm 2019 19/06/2019 Hoàng Minh Hiền
4 1527/QĐ-UBND QĐ về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai 14/06/2019 Hoàng Minh Hiền
5 50/TB-HĐND TBKL về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện 14/06/2019 Nịnh Văn Hào
6 1517/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi GCNQSD đất số BB 046912 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Hợi và bà Bế Thị Mùi thường trứ tại xóm Suối Cạn, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai 13/06/2019 Phạm Việt Tiến
7 1423/QĐ-UBND QĐ về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thượng Nung huyện Võ Nhai 07/06/2019 Hoàng Minh Hiền
8 1161/TB-UBND TB công bố, công khai hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 06/06/2019 Phạm Việt Tiến
9 1400/QĐ-UBND QĐ vv ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước huyện Võ Nhai 06/06/2019 Hoàng Ninh Hiền
10 1178/UBND-YT Vv tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè 06/06/2019 Hoàng Minh Hiền
11 1168/UBND-NV Vv phối hợp tuyển sinh hệ liên thông Đại học 06/06/2019 Hoàng Minh Hiền
12 1133/BC-UBND BC kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 03/06/2019 Hoàng Minh Hiền
13 1114/KH-UBND KH về việc phòng, chông dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2019 31/05/2019 Phạm Việt Tiến
14 1116/KH-UBND TB về việc phân công trực Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 6/2019 của Chủ tịch và PCT UBND huyện Võ Nhai 31/05/2019 Dương Quốc Toàn
15 1331/QĐ-UBND QĐ vv công bố dịch đối với Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Phương Giao, huyện Võ Nhai 31/05/2019 Hoàng Minh Hiền
16 40/HĐND-VP TB Nội dung và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/05/2019 Nịnh Văn Hào
17 1095/UBND-KTHT V/v triển khai tổ chức thực hiện Chương trình "Đưa hàng Việt về miền núi" năm 2019 29/05/2019 Phạm Việt Tiến
18 1092/KH-UBND K/H Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thực thi công vụ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 29/05/2019 Hoàng Minh Hiền
19 1082/KH-UBND KH Vận động ủng hộ Quỹ Nạm nhân chất độc da cam/dioxin huyện Võ Nhai 29/05/2019 Phạm Việt Tiến
20 1167/QĐ-UBND QĐ V/v công bố dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nghinh Tường, huyện Võ nhai 27/05/2019 Hoàng Minh Hiền