Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1655/PA-UBND PHƯƠNG ÁN Bảo vệ đàn lợn trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Võ Nhai. 25/07/2019 Phạm Việt Tiến
2 4/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Nịnh Văn Hào
3 5/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
4 6/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
5 7/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
6 8/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/07/2019 Bùi Thị Sen
7 9/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ mục tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm 2019 24/07/2019 Bùi Thị Sen
8 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toàn ngân sách nhà nước huyện Võ Nhai năm 2018 24/07/2019 Bùi Thị Sen
9 11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sửa đổi, bổ sung) 24/07/2019 Bùi Thị Sen
10 1947/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Chợ Trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) và Khu Dân cư số 3, thị trấn Đình Cả (đợt 1) 20/07/2019 Hoàng Minh Hiền
11 2344/QĐ-UBND QĐ vv kiện toàn Ban Đại diện Hội đồng quản tri Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai 18/07/2019 Hoàng Minh Hiền
12 2046/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai 17/07/2019 Hoàng Minh Hiền
13 2045QĐ-UBND QĐ vv kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Võ Nhai 17/07/2019 Hoàng Minh Hiền
14 1572/KH-UBND KH thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách người có công viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt kỹ 27/7/2019 17/07/2019 Hoàng Minh Hiền
15 63/BC-HĐND BC kết quả thẩm tra và công tác giám sát của Ban KTXH HĐND huyện Võ Nhai trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/07/2019 Lê Định Tấn
16 64/BC-HĐND BC kết quả thẩm tra và công tác giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/07/2019 Dương Văn Ngoan
17 1543/BC-UBND BC việc tiếp tục xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/07/2019 Hoàng Minh Hiền
18 1917/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Chợ Trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) và Khu Dân cư số 3, thị trấn Đình Cả (đợt 1) 11/07/2019 Hoàng Minh Hiền
19 1918/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Chợ Trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) và Khu Dân cư số 3, thị trấn Đình Cả (đợt 1) 11/07/2019 Hoàng Minh Hiền
20 1919/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Chợ Trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) và Khu Dân cư số 3, thị trấn Đình Cả (đợt 1) 11/07/2019 Hoàng Minh Hiền