Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 48/QĐ-UBND QĐ Ban hành Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 huyện Võ Nhai. 13/01/2020 Phạm Viêt Tiến
2 50/TB-UBND Thông báo kết luận của Đ/c Phạm Việt Tiến - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật huyện tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện Võ Nhai 10/01/2020 Hà Văn Dẫn
3 5/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn huyện võ Nhai 10/01/2020 Phạm Việt Tiến
4 47/UBND-VHTT Quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện 10/01/2020 Dương Văn Hào
5 4/KH-UBND Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 10/01/2020 Hoàng Minh Hiền
6 37/UBND-VP Triển khai thực hiện Kết luận số 465-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 10/01/2020 Hoàng Minh Hiền
7 36/UBND-VP Triển khai học tập chuyên đề năm 2020 " Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 10/01/2020 Hoàng Minh Hiền
8 36/QĐ-UBND QĐ Ban hành chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND huyện Võ Nhai năm 2020 09/01/2020 Hoàng Minh Hiền
9 35/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. 09/01/2020 Hoàng Minh Hiền
10 31/UBND-LĐTBXH Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức 09/01/2020 Dương Văn Hào
11 3/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020 07/01/2020 Phạm Việt Tiến
12 20/TB-UBND Thông báo phân công Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện Võ Nhai trực cơ quan trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 07/01/2020 Lý Hoàng Nguyên
13 12/QĐ-UBND QĐ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020 06/01/2020 Hoàng Minh Hiền
14 06/CT-UBND CHỈ THỊ Về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020 06/01/2020 Hoàng Minh Hiền
15 05/CT-UBND CHỈ THỊ V/v tổ chức tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 06/01/2020 Hoàng Minh Hiền