Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 131/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực thứ bảy, chủ nhật trong tháng 02/2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai. 22/01/2020 Lý Hoàng Nguyên
2 128/UBND-HKL V/v tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2020. 22/01/2020 Dương Văn Hào
3 121/UBND-VP V/v tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 21/01/2020 Hoàng Minh Hiền
4 119/UBND-VHTT V/v tăng cường quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và Tết Canh Tý 21/01/2020 Dương Văn Hào
5 15/KH-UBND KẾ HOẠCH Phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 huyện Võ Nha 20/01/2020 Hoàng Minh Hiền
6 13/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020. 20/01/2020 Phạm Việt Tiến
7 12/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Võ Nhai năm 2020 20/01/2020 Dương Văn Hào
8 115/UBND-NNPTNT V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc. 20/01/2020 Phạm Việt Tiến
9 112/UBND-CA V/v nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu 20/01/2020 Hoàng Minh Hiền
10 97/UBND-LĐTBXH V/v chỉ đạo thực hiện chúc thọ người cao tuổi năm 2020. 17/01/2020 Hoàng Minh Hiền
11 92/BC-UBND BÁO CÁO Tổng kết Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 17/01/2020 Dương Văn Hào
12 87/QĐ-UBND CHỈ THỊ V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện. 17/01/2020 Hoàng Minh Hiền
13 10/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện Võ Nhai. 16/01/2020 Hoàng Minh HIền
14 9/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 15/01/2020 Hoàng Minh Hiền
15 1/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT V/v ban hành chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2020 15/01/2020 Bùi Thị Sen
16 08/KH-UBND KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vị phạm hành chính trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 202 15/01/2020 Hoàng Minh Hiền
17 74/UBND-KTHT V/v báo cáo tình hình tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 14/01/2020 Dương Văn Hào
18 71/UBND-VP V/v thực hiện quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. 14/01/2020 Hoàng Minh Hiền
19 64/TB-UBND THÔNG BÁO Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 13/01/2020 Phạm Viêt Tiến
20 6/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020. 13/01/2020 Hoàng Minh Hiền