Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1840/BC-UBND BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua 10 năm " Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới " giai đoạn 2010 - 2020. 19/08/2019 Hoàng Minh HIền
2 1811/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Dương Văn Hào, PCT UBND huyện Võ Nhai năm 2016 - 2021 15/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
3 1797/UBND-KTHT Vv tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ứng phó với mùa mư bão năm 2019 của hệ thống đường bộ quản lý 13/08/2019 Hoàng Minh Hiền
4 1786/UBND-YT Vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 12/08/2019 Hoàng Minh Hiền
5 1784/KH-UBND KH Tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện Võ Nhai năm 2019 12/08/2019 Hoàng Minh Hiền
6 1781/UBND-VP Vv thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 09/08/2019 Hoàng Minh Hiền
7 1768/KH-UBND KH về việc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2019 08/08/2019 Hoàng Minh Hiền
8 1751/TB-UBND TB kết luận của đc Phạm Việt Tiến PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa Thu hại cây trồng 07/08/2019 Phạm Việt Tiến
9 1738/KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn huyện Võ Nhai 05/08/2019 Hoàng Minh Hiền
10 1739/UBND-TTDVNN Vv hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi 05/08/2019 Phạm Việt Tiến
11 1724/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm học 2019 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng 02/08/2019 Hoàng Minh Hiền
12 1725/TB-UBND TB Kết quả thực hiện xây dựng, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa - Đợt 1 năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai 02/08/2019 Hoàng Minh Hiền
13 1715/CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với bão số 3 01/08/2019 Hoàng Minh Hiền
14 1714/KH-UBND KH Thực hiện kiểm soát rác thải nhựa huyện Võ Nhai 01/08/2019 Phạm Việt Tiến
15 1712/KH-UBND KH thực hiện Chỉ thị số 10/CT/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 31/07/2019 Hoàng Minh Hiền
16 1702/KH-UBND KH Phối hợp tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ" năm 2019 31/07/2019 Hoàng Minh Hiền
17 1688/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 8/2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai. 30/07/2019 Lý Hoàng Nguyên
18 1674/KH-UBND KH Bảo đảm An toàn thông tin và ứng phó sự cố cho các hệ thống công nghệ thông tin huyện Võ Nhai giai đoạn 20190- 2020 và định hướng đến năm 2025 29/07/2019 Hoàng Minh Hiền
19 1657/UBND-TNMT TB Công khai, công khai Kế hoạch sử dụng đất chuyển tiếp năm 2019 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 25/07/2019 Phạm Việt Tiến
20 1662/HD-HDTDKT HD Tổng kết, khen thưởng phong trào thì đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2010 - 2020 25/07/2019 Hoàng Minh Hiền