Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 17/KH-UBND Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 04/01/2019 Dương Văn Tiến
2 4/QĐ-UBND QĐ vv ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2019 03/01/2019 Dương Văn Tiến
3 9/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 03/01/2019 Dương Văn Tiến
4 5/QĐ-UBND QĐ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Võ Nhai ( Viết tắt là Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Võ Nhai) 03/01/2019 Dương Văn Tiến
5 12/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2019 03/01/2019 Dương Văn Tiến
6 1/CT-UBND Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 03/01/2019 Dương Văn Tiến
7 7/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 03/01/2019 Dương Văn Tiến