Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 102/KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân năm 2020 18/06/2020 Hoàng Minh Hiền
2 101/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 18/06/2020 Hoàng Minh Hiền
3 100/KH-UBND KẾ HOẠCH Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thanh niên/ thanh niên huyện Võ Nhai năm 2020 18/06/2020 Dương Văn Hào
4 1399/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 688093 mang tên ông Lường Văn Thủy và bà Hà Thị Thạch thường trú tại xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. 17/06/2020 Phạm Việt Tiến
5 1288/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 huyện Võ Nhai 17/06/2020 Hoàng Minh Hiền
6 1267/TB-UBND HÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Hoàng Minh Hiền - Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 43 - UBND huyện Võ Nhai khóa XIX. 15/06/2020 Lý Hoàng Nguyên
7 1376/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 050152 mang tên bà Nguyễn Thị Ban và ông Dương Văn Thông thường trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai 12/06/2020 Phạm Việt Tiến
8 1361/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước. 12/06/2020 Phạm Việt Tiến
9 1360/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 12/06/2020 Phạm Việt Tiến
10 1359/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 12/06/2020 Phạm Việt Tiến
11 1358/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 12/06/2020 Phạm Việt Tiến
12 1254/UBND-YT V/v tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung. 12/06/2020 Dương Văn Hào
13 1231/UBND-LĐTBXH V/v thực hiện Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 10/06/2020 Dương Văn Hào
14 1262/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên 03/06/2020 Phạm Việt Tiến
15 1261/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước. 03/06/2020 Phạm Việt Tiến
16 88/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020. 02/06/2020 Dương Văn Hào
17 905/UBND-KTHT V/v tăng cường kiểm tra, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 29/05/2020 Hoàng Minh Hiền
18 1197/QĐ-UBND QĐ V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Võ Nhai 29/05/2020 Hoàng Minh Hiền
19 1152/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực các ngày Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 6/2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 29/05/2020 Lý Hoàng Nguyên
20 1151/UBND-VP V/v chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX. 29/05/2020 Hoàng Minh Hiền