Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1644/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 085884 và số BB 085885 do UBND huyện Võ Nhai cấp cho ông Triệu Văn Ái và bà Hà Thị Hạnh địa chỉ tại xóm Làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai. 30/06/2020 Phạm Việt Tiến
2 1377/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực các ngày Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 7/2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 30/06/2020 Lý Hoàng Nguyên
3 61/BC-HĐND BÁO CÁO Thẩm tra và kết quả giám sát của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 27/06/2020 Dương Văn Ngoan
4 68/HĐND-VP V/v chỉ đạo trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã gửi tới kỳ họp thứ 10, HĐND huyện 26/06/2020 Nịnh Văn Hào
5 1523/CT-UBND CHỈ THỊ V/v tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Võ Nhai 26/06/2020 Hoàng Minh Hiền