Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1197/QĐ-UBND QĐ V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Võ Nhai 29/05/2020 Hoàng Minh Hiền
2 1152/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực các ngày Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 6/2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 29/05/2020 Lý Hoàng Nguyên
3 1151/UBND-VP V/v chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX. 29/05/2020 Hoàng Minh Hiền
4 1144/TB-UBND THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Võ Nhai. 29/05/2020 Dương Văn Hào
5 85/KH-UBND KẾ HOẠCH Hoạt động thực hiện Đề án số 938 về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2020. 27/05/2020 Dương Văn Hào
6 83/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" trên địa bàn huyện Võ Nhai, giai đoạn 2020-2027 27/05/2020 Dương Văn Hào
7 82/KH-UBND KẾ HOẠCH Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020 huyện Võ Nhai 2020 27/05/2020 Dương Văn Hào
8 47/TB-HĐN THÔNG BÁO Nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 27/05/2020 Nịnh Văn Hào
9 1120/UBND-NNPTNT V/v triển khai "Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm" 26/05/2020 Phạm Việt Tiến
10 80/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 22/05/2020 Dương Văn Hào
11 1103/UBND-KTHT V/v đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn huyện 22/05/2020 Dương Văn Hào
12 79/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 21/05/2020 Hoàng Minh Hiền
13 77/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2020 21/05/2020 Dương Văn Hào
14 1095/UBND-NNPTNT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 21/05/2020 Phạm Việt Tiến
15 1094/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo số 40/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thứ 38 21/05/2020 Hoàng Minh Hiền
16 1147/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 069634 mang tên ông Nông Văn Mỵ và bà Lý Thị Minh trú tại xóm Là Dương, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 20/05/2020 Phạm Việt Tiến
17 1145/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 20/05/2020 Phạm Việt Tiến
18 1144/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 20/05/2020 Phạm Việt Tiến
19 1079/UBND-TNMT V/v triển khai thực Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. 20/05/2020 Phạm Việt Tiến
20 1129/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước 19/05/2020 Phạm Việt Tiến