Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1644/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 085884 và số BB 085885 do UBND huyện Võ Nhai cấp cho ông Triệu Văn Ái và bà Hà Thị Hạnh địa chỉ tại xóm Làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai. 30/06/2020 Phạm Việt Tiến
2 1377/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực các ngày Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 7/2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 30/06/2020 Lý Hoàng Nguyên
3 61/BC-HĐND BÁO CÁO Thẩm tra và kết quả giám sát của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 27/06/2020 Dương Văn Ngoan
4 68/HĐND-VP V/v chỉ đạo trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã gửi tới kỳ họp thứ 10, HĐND huyện 26/06/2020 Nịnh Văn Hào
5 1523/CT-UBND CHỈ THỊ V/v tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Võ Nhai 26/06/2020 Hoàng Minh Hiền
6 107/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Bóng đá huyện Võ Nhai tranh Cúp Trọng Tín lần thứ II năm 2020. 24/06/2020 Dương Văn Hào
7 62/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả thẩm tra và công tác giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/06/2020 Lê Định Tấn
8 59/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 23/06/2020 Nịnh Văn Hào
9 57/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, thứ 7 của Hội đồng nhân dân huyện 23/06/2020 Nịnh Văn Hào
10 56/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 23/06/2020 Nịnh Văn Hào
11 105/KH-UBND KẾ HOẠCH Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động huyện Võ Nhai năm 2020. 23/06/2020 Dương Văn Hào
12 1318/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XIX. 19/06/2020 Hoàng Minh Hiền
13 1302/UBND-VP V/v thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong giai đoạn phát triển mới 19/06/2020 Dương Văn Hào
14 5/KH-HĐND KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai với nhân dân năm 2020 18/06/2020 Bùi Thị Sen
15 1303/UBND-VHTT V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 18/06/2020 Dương Văn Hào
16 1298/BC-UBND BÁO CÁO Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 18/06/2020 Hoàng Minh Hiền
17 1297/BC-UBND BÁO CÁO tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 18/06/2020 Hoàng Minh Hiền
18 1296/BC-UBND BÁO CÁO Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Võ Nhai năm 2019. 18/06/2020 Hoàng Minh Hiền
19 1295/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2020. 18/06/2020 Hoàng Minh Hiền
20 103/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giai đoạn 2020-2030 18/06/2020 Dương Văn Hào