Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1854/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai. 21/08/2019 Hoàng Minh HIền
2 1858/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thục hiện phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" huyện Võ Nhai giai đoạn 2019 - 2025. 21/08/2019 Hoàng Minh Hiền
3 79/TB-HĐND TB Chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Bùi Thị Sen, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
4 1844/TB-UBND Thông Báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 19/08/2019 Phạm Việt Tiến
5 8/QĐ-HĐND QĐ V/v nam hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( sửa đổi, bổ sung). 19/08/2019 Bùi Thị Sen
6 9/QĐ-HĐND QĐ Thành lập Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện quy trình lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai. 19/08/2019 Bùi Thị Sen
7 1811/TB-UBND TB về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Dương Văn Hào, PCT UBND huyện Võ Nhai năm 2016 - 2021 15/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
8 1797/UBND-KTHT Vv tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ứng phó với mùa mư bão năm 2019 của hệ thống đường bộ quản lý 13/08/2019 Hoàng Minh Hiền
9 1786/UBND-YT Vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 12/08/2019 Hoàng Minh Hiền
10 1784/KH-UBND KH Tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện Võ Nhai năm 2019 12/08/2019 Hoàng Minh Hiền
11 1781/UBND-VP Vv thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 09/08/2019 Hoàng Minh Hiền
12 1768/KH-UBND KH về việc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2019 08/08/2019 Hoàng Minh Hiền
13 1751/TB-UBND TB kết luận của đc Phạm Việt Tiến PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa Thu hại cây trồng 07/08/2019 Phạm Việt Tiến
14 1738/KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn huyện Võ Nhai 05/08/2019 Hoàng Minh Hiền
15 1739/UBND-TTDVNN Vv hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi 05/08/2019 Phạm Việt Tiến
16 1724/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm học 2019 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng 02/08/2019 Hoàng Minh Hiền
17 1725/TB-UBND TB Kết quả thực hiện xây dựng, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa - Đợt 1 năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai 02/08/2019 Hoàng Minh Hiền
18 1715/CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với bão số 3 01/08/2019 Hoàng Minh Hiền
19 1714/KH-UBND KH Thực hiện kiểm soát rác thải nhựa huyện Võ Nhai 01/08/2019 Phạm Việt Tiến
20 1712/KH-UBND KH thực hiện Chỉ thị số 10/CT/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 31/07/2019 Hoàng Minh Hiền