Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 152/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2020 22/09/2020 Dương Văn Hào
2 7/KH-HĐND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2020 18/09/2020 Bùi Thị Sen
3 6/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc giải quyết các ye kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8,9 Hội đồng nhân nhân huyện Võ Nhai. 18/09/2020 Nịnh Văn Hào
4 1971/UBND-VP V/v tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị gửi tới Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với nhân dân năm 2020 18/09/2020 Hoàng Minh Hiền
5 1969/UBND-TNMT V/v tiếp tục đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 18/09/2020 Dương Văn Hào
6 1967/UBND-BTCD V/v tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 18/09/2020 Hoàng Minh Hiền
7 2499/QĐ-UBND QĐ V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020 17/09/2020 Hoàng Minh Hiền
8 2492/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 17/09/2020 Dương Văn Hào
9 2491/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 17/09/2020 Dương Văn Hào
10 2490/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nướ 17/09/2020 Dương Văn Hào
11 2489/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước 17/09/2020 Dương Văn Hào
12 1957/UBND-VP V/v triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại Phiên họp thứ 41 17/09/2020 Hoàng Minh Hiền
13 23/QĐ-HĐND QĐ V/v thành lập Đoàn Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, 9 Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai 15/09/2020 Bùi Thị Sen
14 1935/UBND-VHTT V/v tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 15/09/2020 Dương Văn Hào
15 1931/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII và các ý kiến của cử tri theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh 14/09/2020 Hoàng Minh Hiền
16 1916/UBND-YT V/v tăng cường bảo bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020 13/09/2020 Dương Văn Hào
17 1920/UBND-CA V/v huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, năm 2020. 11/09/2020 Hoàng Minh Hiền
18 149/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 11/09/2020 Hoàng Minh Hiền
19 1899/UBND-NNPTNT V/v phòng, chống bệnh chết héo cây keo 09/09/2020 Dương Văn Hào
20 1896/UBND-KTHT V/v thông báo đường dây 35kV, đường dây 0,4kV-100kV A Cao Biền, xã Phú Thượng đã đóng điện 09/09/2020 Hoàng Minh Hiền