Truy cập nội dung luôn

Nâng cao kỹ năng can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

30-08-2019 17:01

Ngày 30/8, Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Võ Nhai tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình và kỹ năng can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cho trên 200 học viên là cán bộ Lao động - Thương binh và xã hội huyện, lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác trẻ em của các xã, thị trấn, cộng tác viên dân số và đại diện gia đình, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của 15 xã, thị trấn trên địa bàn.

         

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm giới thiệu sơ lược về quá trình thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên. Được hướng dẫn các bước thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; cụ thể hóa qua những trường hợp can thiệp, trợ giúp thực tế.Thông qua từng trường hợp cụ thể, các học viên cùng trao đổi, thảo luận đưa ra ý kiến đóng góp cũng như các kỹ năng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được cập nhật những kiến thức về luật trẻ em năm 2016; thực hành những kỹ năng quy trình quản lý trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi …

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại các xã, thị trấn có thêm kiến thức và kỹ năng mới, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

                 Triệu Nhài (Trung tâm văn hóa, Thể Thao – Truyền thông huyện)