Truy cập nội dung luôn

Ký cam kết thực hiện phương án phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Trúc Mai xã Lâu Thượng

29-07-2020 14:19

Sáng ngày 29/7, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức công bố và ký cam kết thực hiện phương án phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Trúc Mai xã Lâu Thượng. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Được biết cụm công nghiệp Trúc Mai xã Lâu Thượng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006. Hiện nay có 3 đơn vị hoạt động kinh doanh sản xuất gồm: Công ty Cổ phần và Đầu tư Thương mại Trọng Tín, Công ty TNHH Thực Nghiệp Trung Nhất - Bảo Thắng Việt Nam, Công ty TNHH Liên doanh Quý Thái. Trong 3 năm gần đây một số Công ty trong quá trình hoạt động đã để xảy ra sự cố gây ô nhiễm không khí và nguồn nước thải, gây bức xúc trong nhân dân sống gần Cụm công nghiệp. Đặc biệt là các hộ gia đình sinh sống tại xóm Trúc Mai, xóm Làng Lai xã La Hiên. Tuy nhiên khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết còn chậm, gây ra nhiều bức xúc. Do đó việc ký cam kết trong công tác bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết.

Tại Hội nghị, UBND huyện Võ Nhai và các doanh nghiệp đã thực hiện việc ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường với nội dung: Chủ dự án, doanh nghiệp cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng; Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ,kế hoạch cũng như Đề án BVMT đã được phê duyệt đối với các dự án đầu tư tại huyện Võ Nhai , trên tinh thần tự giác, tự giám sát, tự chịu trách nhiệm của đơn vị. UBND các xã Lâu Thượng và xã La Hiên có trách nhiệm giám sát các hoạt động xả thải, giữ gìn vệ sinh môi trường của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp...

Hiện nay, tại huyện Võ Nhai có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp này đều thực hiện tương đối tốt các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số đơn vị, cơ sở chưa thực hiện đăng ký Kế hoạch BVMT, Đề án BVMT, trong đó một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Đây cũng là nội dung được các đại biểu đưa ra thảo luận tại hội nghị công bố và ký cam kết thực hiện phương án phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Trúc Mai xã Lâu Thượng.

 Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)