Truy cập nội dung luôn

Khai mạc điểm xây dựng mô hình, mẫu hình làng, bản văn hóa cơ sở về hoạt động văn hóa, văn nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2020

29-06-2020 10:53

 

Sáng ngày 28/6, tại xã Nghinh Tường, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với huyện Võ Nhai đã tổ chức khai mạc chương trình xây dựng mô hình, mẫu hình làng, bản văn hóa cơ sở về hoạt động văn hóa, văn nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Trong thời gian 8 ngày, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên sẽ truyền đạt cho những người là hạt nhân văn nghệ thuộc Câu lạc bộ hát then, đàn tính của xã Nghinh Tường cách phục dựng, khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; cách kết cấu một chương trình nghệ thuật tổng hợp có chủ đề “ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi quê hương đất nước; Ca ngợi đất và người Thái Nguyên” gồm các hình thức, thể loại: hát, múa, chơi các loại nhạc cụ dân tộc...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; nâng cao nhận thức của nhân dân và xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng bản văn hóa. Đồng thời thông qua chương trình nhằm phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống và bảo tồn những bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút quần chúng tham gia, phát hiện bồi dưỡng cho những nghệ nhân, hạt nhân văn hóa, văn nghệ.

 Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)