Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn năm 2019

06-09-2019 10:37

Chiều ngày 5/9, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2019. Đồng chí Phạm Việt Tiến, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo như kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong năm 2019 toàn huyện có 286 hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tiến độ theo như đánh giá trong thực hiện kế hoạch này còn chậm. Nguyên nhân là do một số diện tích đất không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất được vì hộ dân rút hồ sơ; một số hộ diện tích thực tế cao hơn so với kế hoạch đăng ký; một số diện tích lại không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đối với một số khu dân cư, tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chậm do phải chờ quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; trình tự thực hiện phải tiến hành tuần tự theo từng bước... Do vậy tiến độ thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đất ở lần đầu cho các cá nhân, hộ gia đình còn chậm, qua đây cũng ảnh hưởng đến việc thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách nhà nước tại các địa phương.

Đồng chí Phạm Việt Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trong việc thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Các giải pháp cụ thể đó là: tiếp tục đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đất ở lần đầu. Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư: tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, xác định giá đất phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng đất. Các địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã đăng ký trong năm. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đặc biệt ở 4 địa phương có nhu cầu lớn đó là thị trấn Đình Cả; các xã Dân Tiến, La Hiên và Lâu Thượng.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)