Truy cập nội dung luôn

Huyện đoàn Võ Nhai tổng kết công tác Đoàn – Đội năm học 2018 – 2019

27-08-2019 16:07

Chiều ngày 27-8, Huyện đoàn Võ Nhai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội năm học 2018 – 2019, triển khai chương trình công tác năm 2019 – 2020.

Thực hiện công tác Đoàn – đội tại các trường học trong năm học vừa qua, Hội đồng đội huyện đã xây dựng và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Võ Nhai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bao gồm 5 nhiệm vụ và 17 chỉ tiêu cơ bản. Qua việc tổ chức tốt chương trình công tác năm, Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học đã có những bước chuyển biến tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi. Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng đội viên, nhi đồng và phụ trách đội, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của thiếu nhi. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác hồ dạy” đã có sự lớn mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực: Các cấp bộ đội, liên đội đã duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giáo dục truyền thống..Phong trào hũ gạo tình thương tại các trường học đã thu được gần 9 tấn gạo để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học, các liên đội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 200 gia đình, tổ chức 405 hoạt động giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công, Mẹ Việt Nam anh hung với trên 9.000 thiếu nhi tham gia….Đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu trong công tác đoàn – đội tại các nhà trường năm 2018 - 2019, 17 chỉ tiêu cụ thể đều đã đạt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Hội Đồng đội huyện cũng đã triển khai chương trình công tác năm học 2019 – 2020; tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đoàn – đội năm học vừa qua.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)