Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến triển Nghị quyết số 10 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025

17-02-2020 15:19

Sáng ngày 17/2, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển Nghị quyết số 10 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn  2019 – 2025, định hướng đến năm 2030 và một số chính sách khác về phát triển nông nghiệp. Tham gia hội nghị trực tuyến có 9 huyện, thành thị trong tỉnh.  Đồng chí Phạm Việt Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Võ Nhai. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Võ Nhai có đồng chí Nịnh Văn Hào, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo, cán bộ, viên chức ngành nông nghiệp huyện.

Tại hội nghị sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở NN & PTNT tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025; Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2025 và một số văn bản, hướng dẫn khác liên quan đến nông nghiệp trên địa bàn tỉnh… Tại các điểm cầu, đại diện các địa phương đã đưa ra các giải pháp thực hiện thông qua các đề xuất, kiến nghị một số nội dung chủ yếu như: Cần cụ thể hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giết mổ tập trung, đặc biệt là khi có dịch bệnh xảy ra; có hướng dẫn cụ thể đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; định hướng về quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung cho phù hợp với điều kiện từng địa phương...

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)