Truy cập nội dung luôn

HĐND xã Thần Sa tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

29-06-2020 13:27

Ngày 29/6, HĐND xã Thần Sa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND xã Thần Sa đã thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo kết quả công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của thường trực Đảng ủy, giám sát của thường trực HĐND xã, sự tập trung điều hành của lãnh đạo UBND cùng các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì và giữ vững; các chỉ tiêu kinh tế- xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thần Sa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị xã Thần Sa cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Ngay sau kỳ họp, xã Thần Sa cần nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Một nội dung quan trọng trong kỳ họp lần này là kiện toàn các chức danh trong HĐND và UBND xã. Do đó các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu HĐND; sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác. Tiếp tục cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xây dựng xã Thần Sa ngày càng phát triển.

Tại kỳ họp, HĐND xã Thần Sa đã thông qua tờ trình, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND; Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban KTXH, Uỷ viên UBND xã, đồng thời kiện toàn, bầu bổ sung các chức danh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban KTXH, Uỷ viên UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)