Truy cập nội dung luôn

HĐND xã Phú Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

30-06-2020 09:59

 

Sáng ngày 30/6, HĐND xã Phú Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, đến dự với kỳ họp có đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu KT – XH, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2020 trên địa bàn xã Phú Thượng. Theo đó trong 6 tháng qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế, xã hội của xã Phú Thượng đã có sự phát triển tương đối ổn định: kinh tế có sự chuyển dịch trong cơ cấu của ngành. Các chỉ tiêu cơ bản về giá trị sản xuất nông nghiệp tăng so với cùng kỳ, với tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 1.500 tấn, bằng 111% so với cùng kỳ. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: thực hiện theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay xã đạt 17/19 tiêu chí...

Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã Phú Thượng đã thông qua một số báo cáo và tờ trình quan trọng khác, như Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND xã; báo cáo quyết toàn ngân sách nhà nước xã Phú Thượng năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 của HĐND xã...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: ngay sau kỳ họp thứ 11 của HĐND, xã Phú Thượng cần nhanh chóng ổn định về tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí theo quyền hạn và luật định để lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chỉ tiêu, nghị quyết về phát triển KT – XH, đảm bảo Quốc phòng – An ninh trên địa bàn; Cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tại kỳ họp, một nhiệm vụ quan trọng đó là bầu các chức danh chủ chốt của chính quyền xã, do vậy tại kỳ họp các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, sáng suốt lựa chọn các đồng chí xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy của UBND xã, nhằm góp phần xây dựng  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. Xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Thực hiện công tác cán bộ, kỳ họp thứ 11 HĐND xã Phú Thượng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND, tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2021.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)