Truy cập nội dung luôn

HĐND huyện Võ Nhai giám sát công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Phú Thượng

11-09-2019 10:51

Chiều ngày 10/9/2019, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã giám sát tại xã Phú Thượng về việc quản lý, quy hoạch sử dụng đất trong 2 năm 2017, 2018.  

 

Tại buổi giám sát, UBND xã Phú Thượng đã báo cáo thực trạng và tình hình quản lý, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Phú Thượng cơ bản ổn định, việc sử dụng đất bước đầu đã được thực hiện theo đúng quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã trong thời gian qua đã đi vào nề nếp góp phần không nhỏ vào công tác quản lý đất đai và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Năm 2017, kế hoạch sử dụng đất vào các công trình, dự án với diện tích 0.47ha; chuyển mục đích cho hộ gia đình, cá nhân là 0.16ha. Năm 2018 chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn là 0.03ha. Trong giai đoạn 2016 _ 2020, Phú Thượng đã quy hoạch khu trồng cây ăn quả với diện tích 70ha, quy hoạch khu dân cư với diện tích 11ha. Thu cấp quyền sử dụng đất trên 500 triệu đồng. Sáng ngày 11/09 đoàn giám sát của HĐND huyện cũng đã tiến hành giám sát về tình hình quản lý, quy hoạch sử dụng đất tại xã Tràng Xá .

Qua nghe báo cáo, đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác quản lý sử dụng đất ở xã Phú Thượng và xã Tràng Xá. Các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng đất của địa phương như: công tác quản lý đất đai còn buông lỏng. Công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nịnh Văn Hào, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị xã Phú Thượng và xã Tràng Xá trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát lại các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai; nâng cao chất lượng quản lý đất của cấp ủy, chính quyền và cán bộ chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các ban, ngành đoàn thể đến các xóm về công tác quản lý sử dụng đất, đồng thời tăng cường công tác giáo dục pháp luật về mục đích sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn./.

Minh Trang ( Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)