Truy cập nội dung luôn

Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thượng.

30-08-2019 13:01

Chiều  ngày 29/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai do đồng chí Phạm Văn Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thượng  để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm của Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Theo như báo cáo về thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Phú Thượng nhiệm kỳ 2015 – 2020, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, UBND xã đã chỉ đạo, xây dựng và ban hành nhiều chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề để thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra trong nhiệm kỳ. Do đó kết quả xã Phú Thượng đã đạt được trong các lĩnh vực là tương đối khả quan. Sản xuất nông nghiệp chuyển dần sang phát triển hàng hóa. Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2018 đạt 59,7% so với nghị quyết đề ra. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã hình thành, phát triển như mô hình na, quýt, ổi. Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: về chương trình xây dựng NTM đến nay xã đạt 19/19 tiêu chí. Chương trình giảm nghèo bền vững đã được triển khai đầy đủ, đúng đối tượng thụ hưởng, qua đó góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm, đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,4%, so với nghị quyết đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: đã tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và đảng bộ cấp trên... Số lượng đảng viên mới được kết nạp luôn đảm bảo  về số lượng, chất lượng...

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, tập trung vào những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã Phú Thượng đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ đây đề ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hướng đến việc thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ xã Phú Thượng tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho nhân dân phát triển kinh tế, trong đó hướng đến việc phát triển những thế mạnh của địa phương; kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội đang triển khai trên địa bàn xã; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng về tội phạm, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng: trú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; Nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ sắp tới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đảng bộ xã Phú Thượng đã đề ra trong những năm tiếp theo.

 

      Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)