Truy cập nội dung luôn

Giám sát công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

21-09-2017 16:09

Trong 2 ngày (20 và 21/9), Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện giám sát công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại huyện Võ Nhai và thị xã Phổ Yên.


Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên giám sát công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại huyện Võ Nhai

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đối với huyện Võ Nhai hiện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2016 là trên 31%, tỷ lệ hộ cận nghèo gần 13%.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ năm 2011- 2017, thị xã Phổ Yên đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ trên 42%, với việc thực hiện hiệu quả các chính sách dạy nghề gắn với tạo việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến nông và các chính sách bảo trợ xã hội, toàn thị xã chỉ còn 7,15% hộ nghèo, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện chương trình, song thông qua khảo sát thực tế tại cơ sở, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế được đưa ra như: công tác rà soát hộ nghèo; tình trạng sai sót thông tin trong cấp thẻ BHYT; vấn đề hiệu quả trong đào tạo nghề; một số địa phương chưa kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; vấn đề giám sát đầu tư của cộng đồng còn mang tính hình thức; việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo tại cơ sở còn nhiều bất cập.

Đoàn công tác cũng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, tập trung nguồn lực thực hiện việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả trong thời gian tiếp theo; với các kiến nghị của địa phương, Đoàn công tác sẽ tổng hợp và chuyển đến các đơn vị, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền./.

Phương Thảo