Truy cập nội dung luôn

Hội nghị toàn quốc về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

17-12-2019 14:13

Sáng ngày 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành về nghiên cứu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự tại điểm cầu huyện Võ Nhai có đồng chí Phạm Văn Thọ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Võ Nhai; đồng chí Bùi Thị Sen - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyên; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Võ Nhai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng lý luận trung ương giới thiệu về chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Thông qua hội nghị giúp cán bộ chủ trì, chủ chốt huyện Võ Nhai nắm vững nội dung cơ bản của “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động, nêu cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)