Truy cập nội dung luôn

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện Võ Nhai

23-11-2020 12:40

Ngày 19/11, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh  Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Võ Nhai. 

Theo như đánh giá về thực hiện chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn 2016 – 2020. Thừa hưởng kết quả của chương trình này trong giai đoạn trước đó, huyện Võ nhai tiếp tục thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện. Phát động phong trào thi đua “Võ Nhai chung sức xây dựng NTM trong giai đoạn 2016 – 2020. Các cơ quan, đơn vị, các xã đã tập trung công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Kết quả cụ thể đến nay, 100% số xã đã thực hiện đạt kế hoạch theo đề án được phê duyệt. Trong giai đoạn 2016 - 2020 có 5 xã đạt chuẩn xã NTM, 1 xã đạt xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn lực huy động ước thực hiện đến hết 2020 là trên 850 tỷ đồng. Mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo, huyện Võ Nhai sẽ phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt xã NTM nâng cao và 1 xã phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu, các xã còn lại bình quân đạt từ 14 tiêu chí trở lên, phấn đấu có thêm 10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM của tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của huyện Võ Nhai trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM thời gian vừa qua và đề nghị, trong thời gian tới, huyện tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo để gửi về Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM của tỉnh; huyện thực hiện xây dựng cụ thể kế hoạch trong thực hiện chương trình này của năm 2021; bên cạnh đó là chú trọng xây dựng, phát triển thêm các sản phẩm OCOP./.

          Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)