Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai: Hội nghị triển khai chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020

25-11-2020 16:06

Ngày 25/11, Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới năm 2020.

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới được triển khai tại huyện Võ Nhai từ năm 2017. Chương trình gồm 3 hợp phần: Cấp nước cho cộng đồng dân cư; Hỗ trợ xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, trạm y tế, các trường học và hợp phần nâng cao năng lực truyền nhằm thay đổi hành vi, kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả. Mục tiêu của chương trình là cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn tại các địa bàn triển khai chương trình. Với sự hỗ trợ của chương trình từ năm 2017 đến năm 2020, huyện Võ Nhai đã cải tạo và xây mới được 528 nhà tiêu hợp vệ sinh, 244 nhà tiêu lan tỏa tại 4 xã gồm: xã La Hiên, xã Tràng Xá, xã Dân Tiến và xã Thần Sa. Năm 2020, qua kiểm đếm của ngân hàng thế giới, huyện Võ Nhai có 02 xã đạt vệ sinh toàn xã gồm: La Hiên và xã Dân Tiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ, đánh giá về những hiệu quả đã đạt được cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai các hoạt động của chương trình. Đồng thời, bàn về những nội dung cần triển khai của chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Việc thực hiện Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ đó, góp phần phòng, chống các dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho người dân tại địa phương./.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)