Truy cập nội dung luôn

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã - động lực cho người dân phát triển kinh tế gia đình.

08-08-2019 16:19

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, cụ thể là Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị này, điều ghi nhận đầu tiên trên địa bàn huyện Võ Nhai đó là đã có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp. Qua đó đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Võ Nhai triển khai thực hiện tín dụng chính sách, đặc biệt là chính sách tín dụng đối với người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai

Những năm qua, thực hiện theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, xã Phú Thượng đã tích cực phối hợp với NHCSXH huyện Võ Nhai triển khai nhiều giải pháp để phát huy nguồn vốn vay trong các đối tượng được thụ hưởng. Qua đó đã giúp đỡ người nghèo, đối tượng chính sách xã hội được tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện nhất, tạo động lực cho các đối tượng trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định trong việc chỉ đạo các đoàn thể đến các chi bộ, ban xóm và chi hội trong thực hiện chính sách tín dụng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các tổ chức hội đã mạnh dạn đứng ra nhận ủy thác cho vay đối với các đối tượng là đoàn viên, hội viên; thực hiện nghiêm túc việc bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường việc kiểm tra, giám sát đối với nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH giải ngân; trú trọng làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Hiện nay, tại xã Phú Thượng, thông qua 4 tổ chức đoàn thể đó là Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên đã có 667 hộ gia đình được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH huyện Võ Nhai, với tổng dư nợ là gần 30 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, các hộ gia đình đã có động lực lớn để triển khai các dự án về sản xuất, kinh doanh, trồng cây ăn quả....có hiệu quả cao. Trong quá trình cho các hộ vay vốn, các tổ chức hội không chỉ đứng ra làm đầu mối nhận ủy thác, trong quá trình triển khai thực hiện, các tổ chức hội còn tích cực vào cuộc trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích, đảm bảo phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó phối hợp với NHCSXH làm các thủ tục đảm bảo đơn giản, đúng đối tượng. Ông Hoàng Xuân Thiệu ở xóm Suối Cạn, xã Phú Thượng là một hộ đã được vay vốn từ NHCSXH huyện Võ Nhai thông qua tổ chức hội Cựu chiến binh của xã Phú Thượng. Ông cho biết "Thông qua tổ chức hội CCB, ông đã được tiếp cận các nguồn vốn từ hàng CSXH rất thuận tiện, việc làm hồ sơ đã được hướng dẫn chi tiết, cụ thể và nhanh chóng từ xóm đến chính quyền xã. Cán bộ ngân hàng CSXH huyện phê duyệt theo đúng tinh thần, chủ trương của Chính phủ, rất tạo điều kiện cho người dân".

Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai giải ngân nguồn vốn cho vay tại UBND xã Phú Thượng

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Võ Nhai, trong những năm qua các hộ vay vốn đã có nhiều bước tiến trong việc phát triển kinh tế cho gia đình, góp phần làm giàu cho gia đình, thay đổi diện mạo của địa phương, góp phần đưa xã Phú Thượng là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Võ Nhai đạt chuẩn Nông thôn mới, tạo động lực để địa phương tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gia tới. Theo như thông tin từ ông Lê Việt Bích, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Phú Thượng cho biết, đầu năm 2015, số hộ nghèo của xã  là 187 hộ. Qua quá trình được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt là từ khi thực hiện theo Chỉ thị số 40-CT/TW đời sống nhân dân đã có nhiều thay đổi. Hiện nay, số hộ nghèo của xã giảm xuống còn 68 hộ, chiếm 5,4% dân số trên địa bàn. Tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 28 triệu đồng/người/năm. Đường giao thông nông thôn của xã được bê tông hóa trên 30km...

Có thể thấy, không chỉ riêng trên địa bàn xã Phú Thượng, mà trong thời gian qua tại các địa phương khác của huyện Võ Nhai, việc thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã thực sự được quan tâm triển khai thực hiện. Tạo nên tác động mạnh mẽ đối với hoạt động tín dụng xã hội, qua đó góp phần tích cực trong việc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Anh Tuấn - Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)