Truy cập nội dung luôn

Tập huấn công tác giảm nghèo và trợ giúp xã hội năm 2020

20-11-2020 14:51

Sáng 19/11, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn công tác giảm nghèo và trợ giúp xã hội năm 2020 cho hơn 120 học viên là cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện, xã, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên  được nghe chuyên viên của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh Thái Nguyên  về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/TT-BLĐTBXH, ngày 26/09/2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 cùng một số văn bản quy định hiện hành; hướng dẫn ghi chép một số biểu mẫu điều tra, rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo…Thông tư số 01/2019/TT – BL ĐTBXH ngày 02/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định về việc xác định mức khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 39 – CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định của UBND tỉnh quy định một số nội dung về chúc thọ, mừng thọ và trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi trên địa bàn…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo trong việc triển khai thực hiện điều tra, rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng tiêu chí, qua đó để thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương đạt hiệu quả cao./.

                                                                                                                TH: Triệu Nhài ( Trung tâm văn hóa, Thể thao – Truyền thông)