Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 44, UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

24-07-2020 09:23

Ngày 23/7/2020, đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 44, UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Phiên họp có đồng chí Phạm Văn Thọ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là thành viên UBND huyện.

Phiên họp đã tập trung đánh giá tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh tháng 7, triển khai nhiệm vụ giải pháp tháng 8 năm 2020. Theo đánh giá trong tháng 7, diện tích gieo ca trồng vụ mùa đối với cây lúa ước đạt 90,4% KH; giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại và mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu tiêu dùng xã hội ước đạt và vượt so với KH đã đề ra . Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 31,12 tỷ đồng đạt 63,3% kế hoạch tăng 13,7% số với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững...

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, xem đóng góp ý kiến về: Dự thảo đề án phát triển nông, lâm nghiệp huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo kế hoạch phát triển cây Na giai huyện Võ Nhai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng an ninh. Đồng chí nhấn mạnh,  nhiệm vụ tháng 8 và những tháng cuối năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai; tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Bình Long. Làm tốt công tác tuyên truyền nhất là công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)