Truy cập nội dung luôn

Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB cơ sở

06-07-2020 12:42

Sáng ngày 06/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Võ Nhai phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 50 đồng chí là cán bộ Hội CCB cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 6 ngày (từ ngày 6/7 – 11/7/2020), các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được nghiên cứu và trang bị những kiến thức cơ bản gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị của Việt Nam; Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Một số công tác nghiệp vụ của Hội CCB ở cơ sở. Đồng thời, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Hội nhập kinh tế quốc tế; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới; Giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới…

Thông qua khóa học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ Hội CCB cơ sở những vấn đề lý luận chính trị cơ bản nhất và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội CCB ở cơ sở. Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ Hội CCB giữ vững lập trường, quan điểm chính trị; khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội CCB ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội CCB cơ sở theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

                     Triệu Nhài (Trung tâm văn hóa, Thể thao – Truyền thông)