Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai: Tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật lực lực lượng dự bị động viên

23-11-2020 09:58

Sáng 23/11, huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị tập huấn luật dân quân tự vệ (DQTV)và luật lực lực lượng dự bị động viên (DBĐV) cho trên 80 học viên là bí thư đảng uỷ xã, chỉ huy trưởng Ban CHQS, cán bộ tài chính - ngân sách, Chỉ huy các đơn vị tự vệ, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên của Ban CHQS huyện truyền đạt 7 chuyên đề về Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV, gồm: Nội dung cơ bản của Nghị định số 72 của Chính phủ quy định một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; một số điều Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV; nghị định quy định chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương./.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)