Truy cập nội dung luôn

Họp Ban thường vụ Huyện ủy tháng 7/2020

06-07-2020 09:41

Sáng ngày 06/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 7/2020. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các nội dung thảo luận, cho ý kiến gồm: Báo cáo công tác chuẩn bị của Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức – phục vụ Đại hội ... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã cho ý kiến đối với các văn bản, tờ trình của UBND huyện: Tờ trình của UBND huyện về xin chủ trương hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; tờ trình về cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Tài chính Kế hoạch thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ...

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)