Truy cập nội dung luôn

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2020

25-11-2020 20:49

        Ngày 25/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 11/2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai.

       Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã cho ý kiến đối với một số văn bản, tờ trình của UBND huyện, đó là: Tờ trình về việc cấp kinh phí cho Phòng Giáo dục và đào tạo thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn. Công văn về việc xin ý kiến bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Võ Nhai. Tiếp tục cho ý kiến đối với dự thảo Đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Đề án phát triển nông, lâm nghiệp huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

              

  

     Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị đã dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025. Dự thảo Kết luận kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cho ý kiến về dự thảo Thông báo kết quả giám sát việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo báo cáo kết quả thực nhiệm vụ năm 2020 và dự thảo Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021. Báo cáo hoạt động của Thường trực Huyện ủy tháng 11 năm 2020. Thực hiện công tác cán bộ.

 

Th: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)