Truy cập nội dung luôn

Hội nghị giảng viên kiêm chức huyện 2020

21-02-2020 13:32

Sáng ngày 20/2, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị giảng viên kiêm chức huyện năm 2020. Đồng chí Lê Định Tấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của giảng viên kiêm chức huyện cho thấy, trong năm qua đã có 14 lượt giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân theo phân cấp đào tạo với sự tham gia của 1.712 lượt học viên. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên của huyện và tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Võ Nhai tiếp tục ban hành kế hoạch mở 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân theo phân cấp đào tạo. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia vào kế hoạch giảng dạy năm 2020 như: tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc chuyển tải nội dung các bài giảng; biên soạn, kiểm duyệt và xây dựng ngân hàng giáo án để bổ sung tư liệu phong phú, phục vụ nghiên cứu, học tập trong quá trình dạy và học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Phát biểu Hội nghị, đồng chí Lê Định Tấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Võ Nhai yêu cầu đội ngũ giảng viên kiêm chức huyện phát huy những kết quả đạt được, khăc phục những mặt khiếm khuyết, hạn chế, dành thời gian đầu tư nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn của địa phương để làm phong phú hơn cho từng bài giảng, phù hợp với từng đối tượng học viên. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng nhân. dân tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)