Truy cập nội dung luôn

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” quý I/ năm 2020

21-02-2020 16:13

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Chiều ngày 20/02, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” quý I/ năm 2020.

Nội dung đầu tiên của buổi sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức tại Khu Di tích Dõng Là Ghè, xóm Vang xã Liên Minh là nơi chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp trong năm 1947. Tại đây, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ văn phòng Huyện ủy đã được bà Nguyễn Thị Thành – nhân chứng lịch sử kể về ký ức thời điểm Bác Hồ đã về ở và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp. Tiếp đó các đồng chí đảng viên đã tổ chức thảo luận, tập trung đề ra những nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn tại chi bộ.

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề sẽ nhằm mục đích nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, tập thể; Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)