Truy cập nội dung luôn

Chi bộ Đội tổng hợp – Đảng bộ Công an huyện Võ Nhai tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2022

26-02-2020 10:36

Chiều ngày 25/2, Chi bộ Đội Tổng hợp thuộc Đảng bộ Công an huyện Võ Nhai đã tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội được Đảng bộ Công an huyện chọn làm Đại hội điểm trong Đảng bộ.

Chi bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Võ Nhai trực thuộc Đảng bộ Công an huyện Võ Nhai với tổng số 15 đảng viên, công tác tại các bộ phận như Văn phòng, Hậu cần – kỹ thuật, Y tế, Cấp dưỡng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất, lối sống trong công tác và sinh hoạt cho cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhất là công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng các kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Chi bộ đã chủ động tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm mới lãnh đạo, chỉ huy cấp đội được 8 đồng chí, bổ nhiệm lại 4 đồng chí, tham mưu thực hiện tốt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo đúng quy định, hiện đã bố trí được công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an ở 10/15 xã, thị trấn...

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Đội Tổng hợp – Công an huyện đã tập trung thảo luận, đưa ra dự báo tình hình để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Chi bộ cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ba Chấp hành Chi bộ, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Đội Tổng hợp khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)