Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai năm 2019

09-09-2019 08:59

Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập, Tổ đạo diễn, Tổ nội dung, Tổ nghiên cứu tổng kết của tỉnh. Huyện Võ Nhai có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; thành viên BCĐ; Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức; các cơ quan, đơn vị của huyện.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai phát biểu khai mạc hội nghị bồi dưỡng

Trong thời gian một ngày, các thành phần tham gia diễn tập đã được các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, tổ nội dung của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn về nội dung, tổ chức, phương pháp diễn tập Khu vực phòng thủ huyện và các giai đoạn diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai năm 2019; Hướng dẫn xây dựng văn kiện trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện; từng sở, ngành của tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện trong thực hành diễn tập, thứ tự hành động, phương pháp tiến hành đối với các cương vị tập.

Thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên thông qua các nội dung của đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai 2019

Hội nghị tập huấn này là một hoạt động hết sức quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai năm 2019. Thông qua đây sẽ nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, thứ tự hành động của các thành phần trong diễn tập, hệ thống các văn kiện của khối Đảng, khối Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong diễn tập. Qua đây cũng làm cơ sở cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao. 

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)