Truy cập nội dung luôn

Điểm tựa giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế

14-10-2020 08:39

 

         Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng được tín chấp cho vay qua tổ chức Hội Nông dân huyện Võ Nhai không chỉ giúp cho những hộ nông dân khi có nhu cầu vay vốn, phát triển mở rộng sản xuất, mà còn là "phương tiện" hữu hiệu để tập hợp, tổ chức hội viên nông dân thông qua những mô hình kinh tế hợp tác cùng lợi ích, cùng trách nhiệm, đặc biệt là nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

         Được sự hỗ trợ vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh, năm 2018 xã Phú Thượng được chọn để triển khai thực hiện Dự án trồng cây ăn quả với tổng nguồn vốn hỗ trợ là 500 triệu đồng cho 10 hội viên vay. Sau hơn 2 năm thực hiện, ngoài nâng cao thu nhập, các hộ còn có thêm kinh nghiệm trong việc chuyển đổi, chăm sóc cây trồng, tận dụng sức lao động để tiết kiệm chi phí. Theo đó năm 2018 anh Lương TrungThành xóm Đồng Mới xã Phú Thượng đã được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND ) đề thực hiện dự án trồng cây ăn quả do Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên ủy thác. Anh cho biết: “ Sau khi được vay 50 triệu đồng từ vốn Quỹ HTND tỉnh, gia đình tôi đã đầu tư cải tạo vườn nhãn với khoảng 200 cây kết hợp với trồng ổi và chăn nuôi gà thả vườn mỗi năm cũng cho thu hoạch từ 50 đến trên 60 triệu đồng”.

( Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Lương Trung Thành xóm Đồng Mới xã Phú Thương)

        Ðể phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân xã Phú Thượng đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Anh Hoàng Đức Hảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thượng cho biết: “Trong quá trình cho vay, Hội Nông dân xã đã khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ hội viên, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Đồng thời, định hướng cho các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi”…

       Tính đến tháng 6/2020, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong huyện là 4.700.000.000 đồng, triển khai thực hiện 13 dự án, với 120 hộ vay. Trong đó, Nguồn vốn Qũy HTND do Trung ương Hội ủy thác 1.600.000.000 đồng, vốn QHTND do Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên ủy thác l2.300.000.000 đồng và  Nguồn HTND của Hội nông dân huyện là 800 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân các hộ dân tham gia dự án trên địa bàn huyện đã có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết được việc làm cho một số lao động tại địa phương. Tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế cho gia đình, hội viên, nông dân được tiếp thu nhiều hơn các tiến bộ KH-KT mới đưa vào sản xuất cho năng xuất cao. Góp phần xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Anh Nông Xuân Trường Chủ tịch Hội nông dân huyện Võ Nhai cho biết: “Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, các cấp hội nông dân đã phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương khảo sát địa bàn, cho vay đúng đối tượng. Cùng với đó, hội tổ chức tập huấn cách quản lý, sử dụng vốn vay và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên để vận dụng vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, từ đó có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao, cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Quỹ hỗ trợ nông dân đến các cơ sở Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; làm tốt công tác quản lý và sử dụng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh giao. Xây dựng các dự án, mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Kịp thời lựa chọn mô hình và giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện cấp và vốn của Hội Nông dân cấp trên cấp, không để tồn đọng. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất, phát huy hiệu quả nguồn vốn, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…”.

( Mô hình chăn nuôi lợn đệm lót sinh học của hội viên Hội nông dân xã Lâu Thượng)

       Qua đó cho thấy từ nguồn vốn tín dụng, hội viên nông dân ở huyện vùng cao Võ Nhai có thêm điểm tựa để xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Nhiều hội viên nông dân sau khi được vay vốn làm ăn có hiệu quả đã tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ HTND và tiếp tục hỗ trợ hội viên nông dân nghèo chưa được vay vốn để phát triển sản xuất. Mặc dù chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho hội viên nông dân ở cơ sở, nhưng nguồn vốn tín dụng đã giải quyết một phần khó khăn trong sản xuất cho nông dân.

 TH: Triệu Nhài ( Trung tâm văn hóa, Thể thao – Truyền thông)