Truy cập nội dung luôn

Xây dựng chiến lược, lộ trình cụ thể về công tác đối ngoại

25-02-2020 18:46

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 diễn ra chiều ngày 25/2.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2019, Sở Ngoại vụ cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ trên địa bàn tỉnh. Tích cực triển khai công tác văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác vận động viên trợ phi chính phủ nước ngoài; tổ chức an toàn, đảm bảo đúng quy định các đoàn ra và đón tiếp các đoàn vào, qua đó góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Trong năm 2019, sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Luông Pha Băng - CHDCND Lào và tổ chức đón tiếp 3 đoàn đại biểu của nước bạn sang thăm và làm việc tại Thái Nguyên, tổ chức 1 đoàn lãnh đạo của tỉnh sang thăm và làm việc tại tỉnh Luông Pha Băng tinh. Bên cạnh đó, sở đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh đón tiếp, làm việc với các công ty, tập đoàn kinh tế nước ngoài đến trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên và tổ chức 3 đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi quảng bá, xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Ngoài ra, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho 13 tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các chương trình, đề án hoạt động trên trên địa bàn tỉnh với giá trị viện trợ gần 6 triệu USD…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Sở Ngoại vụ còn gặp một số khó khăn, như: Công tác phê duyệt kế hoạch đối ngoại hàng năm của tỉnh còn muộn; kinh phí thực hiện đón tổ chức đón tiếp khách nước ngoài còn hạn chế và không chủ động được…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu của sở cho UBND tỉnh trong công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ cần xây dựng chiến lược, lộ trình cụ thể về công tác đối ngoại; chủ động hợn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan để công tác đối ngoại của tỉnh đi vào chiều sâu, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với nội dung hợp tác quốc tế địa phương, đồng chí yêu cầu sở rà soát lại, xây dựng chương trình cụ thể để các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương quốc tế đạt hiệu quả cao nhất.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu