Truy cập nội dung luôn

Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22-02-2020 16:15

Ngày 22/2, Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến tham gia đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ viên Tiểu Ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ viên Tiểu Ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy: Trong thời gian qua, nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân ước đạt 4,5%/năm. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt tăng qua các năm, năm 2019 đạt 100 triệu đồng/ha, năm 2020 ước đạt 103 triệu đồng/ha (tăng 18,2 triệu đồng so với năm 2015). Cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến tích cực, một số cây trồng thế mạnh của địa phương đã được tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả rõ nét, đặc biệt là với cây chè đã có sự phát triển nhanh về diện tích, cơ cấu giống mới, năng suất, năng suất, sản lượng, công nghệ chế biến, chất lượng, mẫu mã sản phẩm…Chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng trang trại, gia trại quy mô công nghiệp, đến nay đã cung ứng khoảng 35% tổng sản lượng thịt hơi các loại (tăng 12% so với năm 2015). Hàng năm hoàn thành các chỉ tiêu về trông rùng tập trung, giai đoạn 2016-2019 toàn tỉnh trồng mới trên 25.700 ha rừng, dự kiến năm 2020 trồng thêm 4000 ha. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, các công trình được quản lý, khai thác có hiệu quả, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 53%, đảm bảo tưới tiêu cho 105 nghìn ha đất canh tác nông nghiệp. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều chuyển biến rõ nét, kết cấu hạ tầng nông thôn có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đến hết năm 2019 có 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 70,1% tổng số xã); 3 đơn vị là TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công và thị xã Phổ Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đề xuất những giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường; thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị ngành Nông nghiệp cần tập trung xác định tính khả thi của các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá của ngành trong nhiệm kỳ 2020-2025 để Tổ Biên tập có cơ sở hoàn thiện Báo cáo chính trị.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh