Truy cập nội dung luôn

Cho ý kiến, xem xét việc quy hoạch thành lập mới khu rừng đặc dụng Hồ Núi Cốc

18-02-2020 15:47

 

Sáng ngày 18/02, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị cho ý kiến, xem xét việc quy hoạch thành lập mới khu rừng đặc dụng Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có đồng chí Cao Chí Công, Tổng cục phó Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), khu vực rừng Hồ Núi Cốc đã được quy hoạch rừng phòng hộ với diện tích trên 4.355 ha, rừng sản xuất với trên 1.644 ha. Hiện trạng trong khu vực rừng Hồ Núi Cốc có 2 loại rừng, chủ yếu là rừng keo (chiếm 80% diện tích), rừng tự nhiên nghèo (chiếm khoảng trên 10% diện tích), còn lại là diện tích cây chè, cây ăn quả của người dân. Đa dạng sinh học trong khu vực rừng Hồ Núi Cốc không cao (có 307 loài thực vật bậc cao có mạch, 64 loài thú, 168 loài chim, 75 loài bò sát và 32 loài lưỡng cư) chủ yếu là các loài động vật, thực vật thông thường (không có loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm)…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến: Các tiêu chí và các điều kiện yếu, không đảm bảo để thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Hồ Núi Cốc; thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh ngoài việc rà soát, đánh giá, kiểm kê hiện trạng rừng tại khu vực Hồ Núi Cốc, các địa phương trong vùng Hồ Núi Cốc đã tổ chức lấy ý kiến người dân, có đến 80% số hộ dân không đồng tình với việc quy hoạch rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Hồ Núi Cốc; để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của nhân dân, đề nghị được giữ nguyên toàn bộ diện tích rừng thuộc khu vực Hồ Núi Cốc là rừng phòng hộ và rừng sản xuất…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Để xác định được hiệu quả của rừng khu vực Hồ Núi Cốc cần phải tính toán một cách căn cơ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành NN&PTNT, ngành Tài Nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã được trao đổi tại Hội nghị, tiếp tục rà soát, bổ sung, đánh giá thêm một số nội dung của Đề án để hoàn thiện, báo cáo các bộ và Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm