Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai đánh giá tiến độ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

06-02-2020 12:04

Sáng ngày 6/2, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Đồng chí Phạm Việt Tiến, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn tiếp theo. Các đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đồng chí Phạm Việt Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai; làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai, qua đó đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Trên tinh thần đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên trong Tổ công tác, các xã, thị trấn cần quán triệt đầy đủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương triển khai công tác kiểm kê, thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn huyện vào ngày 1/8/2019; cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020. Yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm túc, tập trung phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian đề ra, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, tháo gỡ.

 Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)