Truy cập nội dung luôn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 2

06-09-2019 09:52

Sáng ngày 6/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Dương Văn Ngoan, ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương bầu Uỷ viên Uỷ ban MTTQ, bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Võ Nhai khoá XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, đồng đó Hoàng Văn Chấn, chuyên viên chính Ban Dân vận Huyện ủy được hiệp thương cử tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Võ Nhai khoá XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào quy chế hoạt động của Uỷ ban MTTQ huyện Võ Nhai khoá XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận năm 2020. Bên cạnh một số các định hướng quan trọng còn có các hoạt động lớn sẽ được tổ chức vào năm 2020 đó là: Việc tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)…

 Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)