Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Hướng dẫn duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, thị trấn.

15-08-2018 11:20

Ngày 15/8/2018, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị hướng dẫn duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001:2015 cho lãnh đạo UBND; cán bộ bộ phận một cửa các xã, thị trấn.  

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Thái Nguyên. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện việc áp dụng chương  trình ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, thị trấn.

Việc áp dụng chương trình vào thực hiện tại các xã, thị trấn trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả cao trong việc cải thiện các chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Tuy nhiên một số xã vẫn chưa thực sự coi trọng chương trình cải tiến này. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến các bước để duy trì áp dụng dựa trên các nội dung như: Mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, quy trình đang áp dụng cải tiến, quyết định bổ sung, sửa đổi, thay thế, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng của các xã, thị trấn. Đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn  đánh giá những tồn tại trong việc áp dụng để khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ; hệ thống văn bản được rà soát kịp thời, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy hành chính, cải thiện ý thức, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã, thị trấn nói riêng và huyện Võ Nhai nói riêng.

Thực hiện: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)