Truy cập nội dung luôn

UBND huyện Võ Nhai Khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên họp thứ 22.

31-08-2018 15:29

Sáng ngày 31/8/2018, đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai đã chủ trì phiên họp thứ 22 UBND huyện Võ Nhai khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí thường trực HĐND, thành viên UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện. Trong 8 tháng qua, UBND huyện Võ Nhai đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Các nhiệm vụ công tác của huyện đều đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn huyện tăng 42,6% so với cùng kỳ. Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo văn bản quan trọng gồm: Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2018 huyện Võ Nhai; Tờ trình về việc ban hành quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Dự thảo quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo thẩm định dự thảo quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Tổng hợp góp ý của các cơ quan đối với dự thảo quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Dự thảo công văn xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Trường Tiểu học và THCS trực thuộc UBND huyện. 

Phát biểu tại phiên họp đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ưng 6 Khoá 12 của Đảng. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình mục tiêu, quốc gia xây dựng NTM…

Kết luận phiên họp, đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau phiên họp này các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự, quản lý đất đai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác cải cách hành chính. Duy trì tốt công tác tiếp dân, xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại phiên họp, UBND huyện Võ Nhai cũng đã công bố Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Thống Chánh Thanh tra huyện giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kể từ ngày 01/9/2018 thay đồng chí Hứa Văn Bình nghỉ hưu theo chế độ; Công bố Quyết định phân công đồng chí  Dương Thanh Phong, Phó Chánh Thanh tra huyện Phụ trách và điều hành đơn vị trong thời gian cơ quan chưa có Chức danh Chánh thanh tra huyện.

Thực hiện: Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)