Truy cập nội dung luôn

Phát động đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”

17-10-2017 10:35

Sáng ngày 16/10/2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã tổ chứ phát động đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” kỷ niệm 70 năm chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947 (10/1947-10/2017) và chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017).

Chủ đề đợt thi đua là “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, với nội dung, chỉ tiêu thi đua giành "Bốn nhất, ba không". Cụ thể, bốn nhất gồm: Có ý chí và quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiện vụ sẵn sang chiến đấu và huấn luyện đạt kết quả tốt nhất; Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội nghiêm nhất; Bảo đảm đời sống và công tác kỹ thuật tốt nhất. Ba không là: Đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật; Không để mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động, công tác, khi tham gia giao thông; Không có tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

Đợt thi đua nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước và những chiến công oanh liệt của quân và dân các dân tộc Việt Bắc; làm cho mỗi cán bộ, sỹ quan, QNCN, CNVQP và cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cự vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 76 ngày từ ngày 16/10 đến 30/12-2017./.

T/h Minh Trang (Đài TT – TH Võ Nhai)