Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

05-05-2017 19:51

Chiều ngày 4/5, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và hướng dẫn nghiệp vụ, lập danh sách các đơn vị điều tra khối cá thể cho lực lượng Tổ thường trực giúp việc BCĐ tổng điều tra của huyện và BCĐ tổng điều tra của các xã - thị trấn trên địa bàn huyện. Đ/c Phạm Việt Tiến – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Võ Nhai dự và chủ trì hội nghị.

Cuộc tổng điều tra tra kinh tế được tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước theo lộ trình 5 năm/lần; với mục đích thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Thời gian điều tra được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 1/3 đến 30/6/2017, thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ và điều tra đối với đối với khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp; giai đoạn 2 từ 1/7 đến 30/7/2017, thực hiện tổng điều tra đối với khối cá thể và khối tôn giáo. Đối tượng của cuộc tổng điều tra kinh tế gồm: khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo. Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin: về cơ sở; về lao động và thu nhập của người lao động; về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Chi cục thống kê huyện Võ Nhai đã triển khai Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017; phương án điều tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, lập danh sách các đơn vị điều tra khối cá thể trong Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Hướng dẫn cách ghi, kiểm tra, tổng hợp các loại phiếu; hướng dẫn quy trình thu thập thông tin của điều tra viên và kiểm tra của tổ trưởng.... Từ đó, đảm bảo cho Cuộc Tổng điều tra diễn ra trong thời gian tới được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Đồng thời thu được những kết quả chính xác góp phần phục vụ cho việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước./.

Anh Tuấn ( Đài TT- TH Võ Nhai)