Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018

14-06-2018 15:08

        Ngày 12/6/2018, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị sơ  kết sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện đã dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo  các cơ quan chuyên môn của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

        Thực hiện công tác sản xuất nông lâm nghiệp vụ Đông Xuân năm 2018, với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự giám sát của cơ quan chuyên môn nên sản xuất vụ Đông Xuân của huyện diễn ra trong khung thời vụ đảm bảo gieo trồng đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.  Cụ thể, vụ xuân toàn huyện gieo trồng được trên 5.000ha, trong đó, cây lúa là 1.626ha, đạt 104,9% kế hoạch; cây ngô là 3003,9 ha đạt 100,1% kế hoạch; rau các loại 212ha; lạc 52,8ha… Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 32.431 tấn, bằng 46,86% kế hoạch năm, vượt 4,4% so với cung kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn đinh, không có dịch bệnh xảy ra. Về chương trình trồng chè, tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trển khai cho người dân đăng ký trồng mới chè vụ Thu năm 2018 theo kế hoạch. Đến nay các xã, thị trấn đã đăng ký được 13 ha. Đối với sản xuất lâm nghiệp, toàn huyện đã trồng được 915 ha rừng, đạt 113,66% so với kế hoạch giao, trong đó trồng rừng theo dự án là 715 ha, người dân tự bỏ vốn trồng là 200ha. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường, thực hiện việc quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng. Các chính sách về hỗ trợ sản xuất được triển khai sâu rộng tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi. Trong 5 tháng đầu năm, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tổ chức được 28 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 1.590 lượt người tham gia. Trong vụ mùa này, huyện có kế hoạch  gieo cấy 3.200 ha lúa, 2.400ha ngô, tiếp tục tổ chức cho nhân dân đăng ký giống, phân bón đảm bảo đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng phục vụ cho sản xuất...

       Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Việt Tiến yêu cầu: Các xã, thị trấn cần làm tốt công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa; thực hiện tốt các biện pháp để bảo vệ, thu hoạch diện tích lúa và cây màu vụ Xuân; duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình thủy lợi đảm bảo đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất; tổ chức tiêm phòng đảm bảo đạt 100% kế hoạch; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng...

                                 Thực hiện: Triệu Nhài (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)