Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Hoàn thành thu ngân sách năm 2018

12-11-2018 16:00

Năm 2018, huyện Võ Nhai được tỉnh giao kế hoạch thu ngân sách gần 35 tỷ đồng, tính đến hết tháng 10/2018, toàn huyện thu được hơn 37,2 tỷ đồng, đạt 109% dự toán tỉnh giao.

Hoạt động xây dựng ngoại tỉnh đóng góp nguồn thu ngân sách ở Võ Nhai

Trong ảnh: Công trình xây dựng Khu trung cư số 1 Thị trấn Đình Cả.

          Trong đó, một số nguồn thu vượt dự toán gồm: Thuế xây dựng ngoại tỉnh 1,4 tỷ đồng, đạt 144,6%; Thu tiền sử dụng đất đạt trên 8,1 tỷ đồng, đạt 136,2% dự toán; Thu lệ phí trước bạ đạt hơn 6,5 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán; Thu tiền thuê đất đạt 2,1 tỷ đồng, đạt 107% dự toán; Thu khác ngân sách tại huyện đạt 3 tỷ đồng, đạt 116,4% dự toán… Để thực hiện vượt số thu ngân sách nhà nước năm 2018, từ nay đến hết năm, Chi cục Thuế huyện Võ Nhai phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

        Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách trên địa bàn, trọng tâm là đôn đốc và xử lý thuế đối với các đơn vị khai thác khoáng sản còn nợ thuế; xử lý thuế nợ của các hộ kinh doanh và thuế GTGT đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành xây dựng giải pháp, biện pháp quản lý thuế; kiểm tra hồ sơ khai thuế, chấn chỉnh công tác đăng ký, kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm trong kê khai nộp thuế; tăng cường công tác quản lý nợ, thực hiện tốt công tác phân loại, đánh giá và phân tích từng loại nợ làm cơ sở áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kiên quyết xử lý thuế nợ đối với các đơn vị khai thác khoáng sản và thuế nợ của hộ kinh doanh trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời đôn đốc các tổ chức, cá nhân nợ thuế nộp ngân sách nhà nước./.

Thực hiện: Triệu Nhài (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông Võ Nhai )