Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trong năm 2017

14-04-2017 19:56

Trong Quý I/2017, huyện Võ Nhai đã thu ngân sách được 10,5 tỉ đồng, đạt 35% kế hoạch huyện, bằng 146,9% dự toán Quý I tỉnh giao và bằng 133,6% dự toán Quý I huyện giao.

Để hoàn thành mục tiêu trên, đảng bộ, chính quyền huyện Võ Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt đúng tiến độ hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra. Trong năm 2017, tỉnh giao chỉ tiêu huyện Võ Nhai thu ngân sách Nhà nước với tổng dự toán là gần 30 tỷ đồng. Hết Quý I, huyện Võ Nhai đã thu được 10,5 tỷ đồng, đạt 35% so với dự toán huyện giao. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh thu được 2.462,9 triệu đồng, bằng 24,6% dự toán tỉnh và huyện giao. Thu tiền sử dụng đất được 3.930,8 triệu đồng, bằng 87,4% dự toán tỉnh và đạt 78,9% dự toán huyện giao. Thu lệ phí trước bạ được 1.568 triệu đồng đạt 26,1% dự toán năm tỉnh và huyện giao, đạt 109,5% so với cùng kỳ. Đồng thời ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu cho cả năm theo từng quý và từng tháng. Theo đó, Chi cục đã phối hợp với các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan rà soát các nguồn thu trên địa bàn, tập trung chỉ đạo thu các khoản nợ kéo dài, các khoản thu phát sinh. Song song với đó, Chi cục Thuế cũng phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị, cá nhân đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh của các doanh nghiệp và người nộp thuế. Cùng với đó Chi cục Thuế huyện đã tăng cường kiểm tra tổ chức cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế. Đơn vị cũng thực hiện giám sát chặt chẽ kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp vào NSNN để có biện pháp thu hồi kịp thời. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, trên cơ sở cập nhật kịp thời hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính và hồ sơ liên quan khác theo quy định lên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành, cũng như có các biện pháp xử lý đối với các trường hợp doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng các quy định về kê khai, nộp thuế.
Với những biện pháp tích cực, hiệu quả, tin rằng huyện sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2017./.

TH: Triệu Nhài Đài TT - TH Võ Nhai