Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai đánh giá kết quả thực hiên chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tràng Xá

08-03-2019 11:00

Sáng ngày 8/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã có buổi làm việc với xã Tràng Xá để đánh giá kết quả công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Dương Văn Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên có 14 xã dự ước sẽ đạt xã nông thôn mới. Trong đó, xã Tràng Xá là địa phương được huyện Võ Nhai chọn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Qua đánh giá, quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đến nay xã Tràng Xá đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới. Tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí hoàn thành ở mức chưa bền vững như tiêu chí số 13, tiêu chí số 18; Việc thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đảm bảo theo quy định...  

         

         Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tràng Xá,  các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các ngành liên quan của huyện đã phát biểu làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân trong xây dựng NTM ở Tràng Xá thời gian qua; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM của xã trong thời gian sớm nhất.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Tràng Xá; đồng thời nêu rõ một số tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong xây dựng NTM thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện đôn đốc xã hoàn thành các trình tự thủ tục để huyện trình UBND tỉnh thẩm định xong trong tháng 5 năm 2019; Các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức sâu sắc về việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)