Truy cập nội dung luôn

UBND huyện Võ Nhai khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Phiên họp thứ 12

15-09-2017 15:21

 

Ngày 14/9/2017, UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Phiên họp thứ 12. Đồng chí  Dương Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Phiên họp. Dự và chỉ đạo Phiên họp có đồng chí  Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Phiên họp, UBND huyện thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Về chỉ tiêu kinh tế: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 770 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 50 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch, bằng 117% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 278 tỷ đồng, đạt trên 74% kế hoạch, bằng 111% so với cùng kỳ; số lao động được giải quyết việc làm là trên 1000 lao động, đạt 105% kế hoạch. Chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt gần 70% đạt 106% kế hoạch, chiếm trên 47%  tổng diện tích của toàn tỉnh. Về chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tính từ đầu năm đến ngày 05/9/2017, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 22 tỷ đồng, đạt trên 75% kế hoạch năm tỉnh giao, bằng 118% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tại Phiên họp, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 3 tháng cuối năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả các cơ quan, các xã, thị trấn đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời các đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai nhiệm vụ, kế hoạch của UBND huyện đã đề ra, chủ động tham mưu, có giải pháp khắc phục đối với từng ngành, từng lĩnh vực.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2017./.

T/h: Hữu Được (Đài TT-TH Võ Nhai)